Спеціалізація “Електропостачання”

Електропостачання

Існує з 1935 року, циклова комісія спеціальності має багаторічний досвід підготовки молодших спеціалістів для професійної діяльності в області електропостачання, забезпечення його надійності, безперебійності при раціональному одночасному використанні електричної енергії і зниженні шкідливого впливу електричних об’єктів на навколишнє середовище. 

У процесі навчання вивчаються спеціальні предмети: електроустаткування й електропостачання промислових ліній, релейний захист електропостачання, монтаж і експлуатація контактних мереж електротранспорту, монтаж і експлуатація тягових і трансформаторних підстанцій, електрорухомий склад електротранспорту, електричне освітлення, диспетчеризація й оперативне керування в електротранспорті та ін.

Підготовка спеціалістів за широким спектром електротехнічних та фахових дисциплін здійснюється висококваліфікованими спеціалістами з виробничим стажем, викладачами вищої та І категорій, викладачами-методистами в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях. Кабінети і лабораторії створені студентами під керівництвом викладачів:
     Голуба Г. П. – «Електричні мережі»;
     Дубінського В. І. – «Контактні мережі і освітлення»;
     Іщенка О. І., Рикова В. П. – « Релейний захист та автоматика»;
     Гетьмановича О. П., Іщенка О. І. – «Електричні станції та підстанції»;
     Дегтяр В. І., Соколова В. І. – «Електричні вимірюванню»;
     Брюсової К.Г., Улька І.Ф., Попова О.С.- «Електротехніка». 

На захист в Державні екзаменаційні комісії представляються реальні дипломні проекти з діючими макетами і устаткуванням, що підтверджує відмінний рівень знань і практичних навиків випускників
Випускники цієї спеціальності працюють на промислових підприємствах, міському і залізничному електротранспорті, метрополітені, в енергетичних відділах, лабораторіях, проектно-конструкторських і науково-дослідних установах, організаціях як молодші спеціалісти по проектуванню, ремонту, монтажу і налагодженню електротехнічного устаткування. 

Цілі династії можна налікувати, які на протязі багатьох поколінь навчались на нашому відділенні, це такі, як: Поповичі, Галкіни, Гарбузи, Свинарі та інші. Працюють в технікумі наші випускники – Косенко С. І., Сировацька Н. Д.
Наші випускники займають високі посади в різних галузях народного господарства України та за рубежем: працює технічним директором «Харківобленерго» випускник 1985 року Ганус О. І.

Comments are closed.