Порядок подання документів

Підготуйте комплект документів завчасно:

1. Заяву в паперовій формі (на основi базової загальної середньої освiти); Заяву в єлектроннiй формi (на основi повної загальної середньої освiти).

2. Документ, що посвідчує особу (id картка та довiдка про реєстрацiю). (3 копiї при наявностi оригiналу).

3. Iдентифiкацiйний код (3 копiї);

4. Документ державного зразка про ранiше здобутий рiвень освiти та додаток до нього (оригiнал або його ксерокопiя при наявностi оригiналу);

5. Медичну довідку ф. 086-О та довідку про щеплення; (3 копiї);

6. 4 фотокартки 3×4 см;

7. Копiї документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних умов для зарахування.

Comments are closed.