123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність: 123 Комп`ютерна інженерія
Освітня програма: Обслуговування комп`ютерних систем і мереж
Кваліфікація: технік-програміст

Короткий опис спеціальності

Підготовка фахівців для роботи по експлуатації, налагодженню, розробці комп’ютерних систем; обслуговуванню та створенню програмного забезпечення; створенню призначених для користувача програм та їх впровадженню.

Фахівець може працювати на державних підприємствах, в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, обчислювальних центрах, фірмах, банках, підприємствах з надання Internet-сервісів, телекомунікаційних фірмах, комерційних організаціях різних форм власності

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • експлуатація комп’ютерних систем і мереж;
  • проектування, побудова та комплексна перевірка роботи! обчислювальної системи;
  • виявлення та усунення несправностей вузлів та елементів обчислювальних систем;
  • тестова перевірка та налагодження комп’ютерів і периферійних пристроїв (принтерів, сканерів, плотерів, роутерів та ін.);
  • створення та програмування мікропроцесорних систем та роботизованих пристроїв.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж;
  • інсталяція та налашіування системного проірамного забезпечення і розробка прикладного програмного забезпечення різного призначення у вигляді консольних та Windows додатків;
  • захист даних від несанкціонованого доступу;
  • проектування, створення та робота з базами даних;
  • використання систем автоматизованого проектування для 2D та 3D моделювання.

Comments are closed.