151 Автоматизація та коп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 151 Автоматизація та коп’ютерно-інтегровані технології
Освітня програма: Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Кваліфікація: технік з інформаційних технологій

Короткий опис спеціальності

Підготовка фахівців для роботи в галузі автоматизації та комп’ютеризації на промислових підприємствах, фірмах, у банківських установах, комп’ютерних центрах та проектних організаціях, а також на підприємствах залізничного транспорту.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник

Діяльність фахівця з інформаційних технологій пов’язана із забезпеченням безперебійної роботи систем автоматизації комп’ютерної техніки, локальних мереж, програмного забезпечення баз даних підприємств та великих компаній. Фахівець несе відповідальність за мережеву безпеку та захист даних, адміністрування та забезпечення доступу до інформаційних систем. Проводить розробку проектів та монтаж систем типу “розумний будинок.” Проводить роботи з монтажу роботизованих систем.

Comments are closed.